Bioresonantie en resonantietherapie

Bioresonantie therapie

Bioresonantie therapie (BRT) is net als resonantietherapie een alternatieve geneeswijze die uitgaat van het idee dat elk orgaan in het menselijk lichaam een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Wanneer er ziekte optreedt kan die trilling verstoord raken.
Bij een bioresonantie therapeut worden metingen verricht die een storing in het lichaam zoeken. Na deze meting word de cliënt op een apparaat aangesloten die frequenties door het lichaam zendt om dit probleem op te lossen. Dit kan een storing aan ieder willekeurig orgaan zijn en men wordt per keer per onderdeel van het lichaam behandeld. Hierbij gaat dus de lichaamseigen frequentie naar het betreffende deel van het lichaam. Dit zijn elektromagnetische velden (E.M.V).

Resonantietherapie van Auror scalar technology

De apparatuur van onze natuurgeneeskundige behandeling werkt met in QUANTUM VELDEN omgezette elektromagnetische velden. Hierbij versterken de resonanties via het Quantum veld rechtstreeks de levensenergie (Chi vitale energie…) en beïnvloeden die positief.

Onze vorm van resonantie werkt dus heel anders. Hierbij zijn de uitgezonden breedspectrum frequenties vele malen sterker dan bij bioresonantie en wordt het lichaam in zijn geheel behandeld voor alle ongemakken tegelijk.

Geen aansluiting op bioresonantie apparatuur nodig

Men wordt niet aangesloten op een apparaat. Bij deze behandelmethode gaan de frequenties door de gehele ruimte waar men behandeld wordt. Onze resonantieapparatuur zendt zodoende frequenties uit die in zijn geheel op alle ongemakken van lichaam en geest werken.

Geen bioresonantie metingen nodig

Het is niet nodig om tijdens de visite metingen te doen omdat alle frequenties die nodig zijn om de vitaliteit en energie terug te krijgen standaard in onze apparatuur verwerkt zijn, doordat de frequenties die wij gebruiken tot stand zijn gekomen door onderzoek met levend-bloedanalyse van allerlei uiteenlopende aandoeningen. Deze bloedonderzoeken zijn gedaan met een microscoop welke 60 tot 100.000 x vergroot.

Op deze grootte kan men virussen en bacteriën in kleur zien. Het is namelijk zo dat iedere frequentie ook zijn eigen kleur heeft. Door dezelfde (kleur)frequentie los te laten op deze virussen, schimmels en bacterieën worden deze vernietigd waardoor de vitaliteit van de behandelde persoon terug kan komen.

Bij het ontwikkelen van onze apparatuur zijn Royal Rife, Nikola Tesla, Antoine Priore en George Lakhovski als inspiratie gebruikt om te komen tot Quantum Photonic Light Resonantie.