Myelofibrose

Medio februari 2008 ben ik op advies van een kennis met Auror Scalar Technolog in contact gekomen. Enkele maanden daarvoor was bij mij een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Deze ziekte heet ‘Myelofibrose’. Het is een beenmergziekte.

In je beenmerg groeit steeds meer bindweefsel die het bestaande beenmerg steeds meer vervangt. Op enig moment is er dan geen beenmerg meer die bloedplaatjes kan aanmaken. Dit betekent dan….. einde verhaal.

Middels de waarden in je bloed kan men zien hoever de ziekte is gevorderd. Welnu in februari van dit jaar waren er reeds verschillende waarden buiten de norm. Het zag er niet goed voor mij uit en men praatte al over het academische ziekenhuis te Maastricht om verder behandeld te worden. Echter sinds ik regelmatig bij Auror Scalar Technology ben gekomen zijn de waarden in mijn bloed er steeds beter op geworden. Sterker nog alle waarden zijn sinds enkele maanden binnen de norm die hier voor geld.

Voor mij is dit het bewijs dat de elektromagnetische golven van Auror Scalar Technology een heel goed positief effect hebben op het herstelproces van mijn ziekte.